Okul öncesi kurumlarda etkinlikler, çocukların kişilik gelişimleri ve temel becerileri açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu kurumlarda alınan eğitimler ve uygulanan sosyal faaliyetler, çocukların gelecekteki karakterlerinin temelini atmaktadır. Ebeveynler bu nedenle eğitim süreçlerini iyi takip etmeli ve çocuklarının yeterli eğitim aldığından emin olmalıdır.

Bilinçli aileler okul öncesi eğitim gören çocuklarını düzenli takip ederek gelişimlerini gözlemlemeli ve etkinliklere katılım durumunu öğrenmelidir. Bunun nedeni okul öncesi çocukları için verilmesi gereken eğitimin temelini bu etkinliklerin oluşturmasıdır. Yaş grupları da göz önünde bulundurulduğunda etkinliklerin ve oyunların çocukların en büyük destekçisi olduğu unutulmamalıdır.

Okul öncesi kurumlarda etkinlikler, çocukların gelişimsel özelliklerine katkı sağlamak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için uygulanmaktadır. Ebeveynler de çocuklarının gelişimlerini destekleyen bu uygulamaların ne olduğunu merak etmektedirler.

Önerilen İçerik: Anaokulu ve Kreş Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özellikle yeni okula başlayan çocuklarının eğitim hayatlarının temelinin atıldığı bu kurumlarda gün içerisinde hangi faaliyetler ile ilgilendikleri onlar için en önemli etkenlerden olmaktadır. Ebeveynlerin okul öncesi öğretmenlere yönelttikleri sorular da genellikle “Okul öncesi etkinlikler nelerdir?” veya “Anaokulu etkinlikleri nelerdir?” şeklinde olmaktadır. Eğer siz de okul öncesi kurumlarda çocukların aldıkları eğitim içeriklerini merak ediyorsanız yazımızda tüm detaylarını bulabilirsiniz. İşte okul öncesi etkinlik çeşitleri

Okul Öncesi Kurumlarda Etkinlikler Nelerdir?

Okul öncesi kurumlarda çocukların okulu sevmesi ve gelişim evrelerinin desteklenmesi açısından sürekli olarak farklı özelliklerini geliştiren etkinlikler uygulanmaktadır. Bunun için okul öncesi öğretmenleri gün içerisinde ve eğitim dönemi boyunca hangi etkinlikleri yapacaklarına karar vermekte ve bunu yaparken çocukların gelişim dönemlerine uygun olmasını göz ardı etmemektedir.

İlkokula geçiş aşaması olarak da görülen okul öncesi kurumlarda aynı zamanda çocuklar eğitim-öğretim hayatlarına da hazırlanmaktadırlar. Bunun için gelişimsel etkinliklerin yanında bilişsel ve sosyal becerileri geliştiren etkinliklerin de uygulanarak her anlamda bir hazırlık süreci olmasının önü açılmaktadır.

Öneri Yazı: Anaokullarında Okuma Yazma Eğitimi Veriliyor Mu?

Anaokulunda yapılan etkinlik çalışmaları bu sebeple oldukça fazladır. Hem çocukların gelişim evrelerine uygun etkinlikler yapabilmek hem de her çocuğun farklı zevklerinin ve becerilerinin olması da çeşitliliğin artmasının sebeplerindendir.

Anaokulu öğretmenleri, öğrencilerini çok iyi gözlemleyerek dengeli bir şekilde dağılımı yapılmış ve okul yılı sonunda çocukların birçok becerisinin gelişimine katkı sağlamış etkinlikleri bulmaktadırlar. Bu sayede çocuklar eğitim-öğretim hayatlarına gelişimleri için çok iyi organize edilmiş bir programı tamamlayarak geçiş yapabilmektedirler.
Okul öncesi kurumlarda etkinlikler, çeşitleri nelerdir?” sorusunun cevabı ise kısaca;

 • Motor Becerileri Geliştiren Etkinlikler
 • Müzikal Etkinlikler
 • İletişim ve Türkçe Etkinlikleri
 • Sanat Etkinlikleri
 • Fen ve Doğa Etkinlikleri
 • Matematik Etkinlikleri
 • Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri
 • Drama Etkinlikleri
Okul Öncesi Kurumlarda Etkinlikler
Okul Öncesi Etkinlik Çeşitleri

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanabilecek Etkinlik Çeşitleri

Okul öncesi kurumlarda etkinlikler, birçok farklı şekilde uygulanabilmektedir. Sınıf içerisinde veya okul bahçesinde, bireysel veya grup çalışması şeklinde olabildiği gibi birkaç etkinliğin birleşiminden oluşan uygulamalar da yapılmaktadır. Etkinlik çeşitleri, okul öncesi çocukların gelişimi için önemli olduğundan bu çalışmalardan zevk alıyor olmaları da önemlidir. Şimdi anaokulunda yapılan çalışmalara ve okul öncesi etkinlik isimlerine göz atalım ve çocukların hangi becerilerini etkilediklerini inceleyelim.

Fiziksel Oyunlar

Okul öncesi çocuklarının en fazla zevk aldıkları ve yaparken sıkılmadıkları etkinlikler fiziksel oyunlardır. Motor becerilerinin gelişimine katkı sağlayan bu uygulamalar ile birçok konu öğrenilebildiği gibi takım halinde yapılan çalışmalarda sosyal beceriler de gelişmektedir.

Çocukların vücut sağlığı açısından da faydalı olan fiziksel oyunlar ile koordinasyon becerileri kazanmaları sağlanırken enerjilerini atmalarına da fırsat tanınmaktadır. Kimi etkinliklerde kurallar koyularak eğitim-öğretim süreçlerine adapte olmalarını kolaylaştıracak beceriler de kazandırılabilir. Okul öncesi fiziksel oyunlara örnek verebileceğimiz etkinlik çeşitleri ise şu şekildedir;

 • Kaba motor becerilerini geliştiren atlama, zıplama, koşma ve tırmanma gibi etkinlikler
 • İnce motor becerilerini geliştiren blok dizme, yapboz yapma, birleştirme, bir şeyleri kesme gibi etkinlikler
 • Çocukların kendi kendilerine oyun kurmalarına izin verecek şekilde yapılandırılmış serbest zaman etkinlikleri

Müzikal Etkinlikler

Müzikal eğitimler, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan çalışmalardandır. Aynı zamanda bilişsel, dil, duygusal ve sosyal becerilerin gelişimi açısından da çok önemli bir yer tutmaktadır. Müzik eğitimleri sayesinde çocukların disiplin kazanma, kolay öğrenme ve ezber yetenekleri de gelişirken farklı kültürlerin müzikleri sayesinde kültürel birikimleri de artmaktadır.

Fakat en büyük faydasının dil ve konuşma becerilerine olan katkısı olduğunu ve konuşma becerilerini arttırdığını söylemek de doğru olacaktır. Okul öncesi müzikal etkinliklere örnek olarak gösterebileceğimiz etkinlik çeşitleri ise şu şekildedir;

 • Müzik Dinleme ve Söyleme Çalışmaları
 • Ritim Çalışmaları
 • Müzik Aleti Çalma Uygulamaları
 • Müzik Eşliğinde Hareket Etkinlikleri
 • Ses ve Müzikleri Ayırt Etme Çalışmaları

İletişim ve Türkçe Etkinlikleri

İletişim ve Türkçe etkinlikleri okul öncesi çocukların dil becerilerinin gelişmesine ve telaffuz yeteneklerinin artmasına neden olmaktadır.

Aynı zamanda temel seviye iletişim ve Türkçe eğitimi oyunlarının da katkılarıyla dilsel becerilerin bütün yönleriyle gelişmesi ve anadile hakimiyet kurulması sağlanmaktadır. Anaokulunda yapılan etkinlikler arasında olan iletişim ve Türkçe çalışmalarına örnek verecek olursak;

 • Öykü Tamamlama Çalışmaları
 • Bilmece Sorma
 • Resimli Kitap Okuma
 • Öykülerin İçerisinde Değişiklik Yapmalarını İsteme
 • Resimlerden Öykü Oluşturma
 • Etkileşimli Kitap Okuma Etkinlikleri

Sanat Etkinlikleri

Okul öncesi dönemlerinde çocukların yeteneklerini keşfedebilmesi gelecek yaşantıları için oldukça önemlidir. Sanat etkinlikleri de hayal gücü gelişimi ve yaratıcılık için çok etkili olan ve problem çözme becerilerini geliştiren çalışmalardandır. Aynı zamanda kültürel birikimlerinin artması için de sanata dair bilgilendirmeler yapmak çocukların sosyal ve iletişimsel becerilerine katkı sağlayacaktır. Anaokulunda yapılan çalışmalardan olan sanat etkinlikleri ise;

 • Boyama Çalışmaları
 • Üç Boyutlu Çalışmalar
 • Kesme ve Yapıştırma Etkinlikleri
 • Müze veya Galeri Ziyaretleri

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri, deneysel çalışmaları içeren uygulamalardır. Bu da çocukların merak duygularının beslenmesine yardımcı olacaktır. Doğada yapılan gözlemler ve bilimsel deneyler ile etraflarını tanımaları ve bilimsel bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir. Örnek etkinlikler ise şu şekildedir;

 • Doğa Yürüyüşü Yapma
 • Canlı ve Cansız Varlıkları Gözlemleme
 • Basit Bilimsel Deneyler
 • Keşifler ve İcatlar
 • Pusula ve Büyüteç Kullanma Etkinlikleri
 • Analoji Yönteminin Kullanıldığı Çalışmalar

Matematik Etkinlikleri

Nesne kullanımı ile desteklenen ve çocukların seviyelerine uygun olan matematik etkinlikleri, çocuklar için birçok kazanımlarının geliştiği çalışmalardandır. Matematik etkinlikleri ile bilişsel gelişimin sağlanması ve sözel, mantıksal, sosyal ve görsel becerilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca matematik sevgilerinin artmasına yardımcı olan ve çevrelerindeki olaylar ile matematiksel ifadeler arasında ilişki kurabilmelerini sağlayan etkinliklere de yer verilmektedir. Örnek verebileceğimiz matematik uygulamaları ise;

 • Toplama Çıkarma
 • Sayma Becerileri
 • Geometrik Şekilleri Tanıma
 • Grafik Hazırlama
 • İlişki Kurma
 • Örüntü Kurma
 • Eşleştirme
 • Sıralama

Okuma ve Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

İlkokula geçiş aşaması olarak da adlandırılabilecek anaokullarında okuma ve yazma uygulamalarına çocukları hazırlamak oldukça önemlidir. Çünkü henüz oyun çağını tamamlamamış olan okul öncesi yaş grubunun birden hiç bilmedikleri bir disipline ve çalışma düzenine ayak uyduramayacaklarını söylemek doğru olacaktır.

Fakat bilinmelidir ki okul öncesi etkinlik çeşitlerinden olan okuma yazma hazırlık eğitimleri kesinlikle öğretme amacı taşımamaktadır. Bu yalnızca bir hazırlık sürecidir ve okula adapte olabilmeleri için gereken olgunluğa erişilmesi için yapılmaktadır. Okuma yazmaya hazırlık olarak anaokulunda yapılan etkinlikler ise şunlardır;

 • Kalem Kullanma Becerileri
 • El Becerisi Çalışmaları
 • Okuma Yazma Farkındalığı Geliştirme Etkinlikleri
 • Görsel Algılama Çalışmaları
 • Çizgi Çalışmaları

Drama Etkinlikleri

Okul öncesi kurumlarda etkinlikler içerisinde yer alanlardan biri olarak drama etkinlikleri, çocukların yeteneklerine keşfetmeleri için uygulanması gereken çalışmalardandır. Bu etkinlikler ile çocukların bir olayı kendi yaşantıları aracılığıyla anlatarak yeniden kurgulaması sağlanmaktadır.

Doğaçlama yöntemini de içermesiyle drama etkinlikleri; hızlı düşünme, dil gelişimi ve hayal gücü gibi birçok alanda olumlu etkilere yol açmaktadır. Özellikle yaratıcı düşünce becerilerine olan etkilerine bakıldığında da öğretmenlerin kesinlikle atlamaması gereken etkinliklerden olduğunu söylemek güç olamayacaktır. Öğretmenlerin belirlediği kurallar ve yönlendirmeleri sayesinde yapılacak drama etkinliği çalışmaları ise şu şekildedir;

 • Rol Yapma
 • Dramatizasyon
 • Hikâye Kurgulama
 • Doğaçlama Oyunlar

Drama ile ilgili olarak daha fazla bilgiyi internette bulabilirsiniz.

Okul öncesi kurumlarda etkinlikler ve çeşitlerini incelediğimiz yazımızda son olarak çocukların öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak için iyi gözlenmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Kişilik gelişimleri ve yeteneklerini ortaya çıkarmaları için en uygun olan okul öncesi dönemlerinde onları göz ardı etmemeli ve sabırla öğrenim süreçlerine katkıda bulunmalıyız.

Web sitemizden, okul öncesi kurumlar ve etkinlikler ile ilgili çok daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Son yazılarımıza göz atın!

Diğer Yazılar