Bilgi Alın

Bilgi formu doldurarak bizimle iletişime geçin


  Sizi ne zaman aramamızı istersiniz?

  Size nasıl ulaşalım

  Bilindiği üzere ülkemizdeki çocuklar ilkokul yıllarında okuma yazma eğitimi alıyorlar. Birçok ülkede bu konu hakkında farklı çalışmalar yapılıyor ve farklı stratejiler uygulanıyor. Fakat şunu söyleyebiliriz ki genelde okul öncesi okuma yazma eğitimi çok fazla tercih edilmemektedir.

  Çünkü çoğu araştırmacıya göre çocuklar okul öncesi dönemde zihinsel ve duygusal gelişimlerini daha henüz tamamlamamış oluyorlar.


  Bununla birlikte okul öncesi dönemde çocukların okuma yazma öğrenmesi gerektiğini savunan birçok uzman ve öğretmen bulunduğunu da eklemek gerekir. Okuma yazmanın öğretilmesi konusunda olumlu görüş bildirenler, okul öncesi okuma ve yazma öğrenen çocukların diğer öğrenmeyen çocuklara göre ilkokula başladıklarında daha az zorluk çekeceklerini söylüyorlar.

  Anaokulunda Okuma ve Yazma Öğretilir Mi?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu – kreş) verilen eğitimde çocuklara okuma-yazma öğretilmesi ebeveynlerin beklentileri arasındadır. Ebeveynlerin birçoğu çocuğunun ilkokula başlamadan okuma-yazma öğrenmesinin onu yaşıtlarından daha başarılı yapacağını düşünür. Fakat çocuğu hızlı geliştirmeye çalışmak gelecek eğitim hayatında diğerlerinden daha başarılı olacağı anlamını taşımaz.

  Ancak okula başlamadan okuma yazma öğrenme ile çocuğun eğitim serüveninin daha iyi olacağını da düşününler mevcuttur.

  Bu görüşe göre çocukların erken yaşta okuma yazma öğrenmesinin daha faydalı olacağı belirtilmektedir. Bu görüşü savunanlar okul öncesi okuma yazma öğrenmenin özellikle çocuklara ilkokul yıllarında çokça yardımcı olacağını dile getiriyorlar.

  Hatta okul öncesi okuma yazma öğrenen çocukların, öğrenmeye nazaran daha başarılı olabileceği tezini savunuyorlar. Bu sorunun cevabının değişkenlik gösterdiği aşikârdır. Bu nedenle bu küçük çocuklar hakkında her daim son kararı verecek kişilerin anne babalar olduğunu belirtmekte fayda var.

  Okul Öncesi Eğitimde Okuma ve Yazma Öğretimi Doğru Mu?

  Anasınıfları bazı okullarda hazırlık sınıfı olarak bilinir. Bu şekilde bilinmesinin ana nedeni burada çocuklara yaş düzeylerine uygun ilkokul 1.sınıfa hazırlık çalışmalarının yapılmasıdır. Buradaki çocukların her ne kadar hazır olduğu düşünülse de okuma yazmaya hazırlık çalışmaları uygulanmalıdır. Okuma yazmaya hazırlık çocukların ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak amacı doğrultusunda yapılır.

  Bu hazırlık çalışmaları okuma veya yazma amacı taşımaz. Okul öncesi hazırlık çalışmaları yalnızca anasınıfın son zamanlarına yığılmamalı aksine tüm eğitim öğretim yılına yayılmalıdır. Anasınıfında okuma ve yazmaya hazırlık çalışmalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  Görsel Algılama Çalışmaları

  • El ve göz koordinasyonu,
  • Şekil ve zemin ayırımı,
  • Şekil sabitliği,
  • Mekânda konum,
  • Mekânsal ilişkiler.

  İşitsel Algı Çalışmaları

  • Konuşma,
  • Dinleme,
  • Sesleri ayırt edebilme,
  • Seslerle objeleri veya resimleri eşleştirme.


  Yapılan Diğer Çalışmalar

  • Dikkat ve hafıza çalışmaları,
  • Temel kavram çalışmaları,
  • Problem çözebilme çalışmaları,
  • El becerisi çalışmaları,
  • Kişisel bakım becerilerini geliştirme çalışmaları,
  • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.

  Diğer Yazılar