Bir anaokulu açma hikayesinin başladığı andan bitişine kadar geçen her süre anaokulu tasarımları içinde yer alıyor diyebiliriz.  Anaokulu tasarımları, yalnızca dekorasyon için değil yönetim ve eğitim kısımlarını da içine alan bir marka yaratma sürecinin kendisidir diyebiliriz. Yazımızın ana amacı, anaokulu ve kreş açmak isteyenlerin bir anaokulu kurulumu sürecinin hazırlanışını bilmeleri içindir. Bu sayede bakış açısı değişecek ve kaliteli bir eğitim ortamı ortaya çıkacağı inancındayız.

Anaokulu Tasarımları: Çocukların Hayal Gücünü Besleyen Mekânlar
anaokulu tasarımı stratejiyle başlar

Yazımızın konu başlıkları sırasıyla

 • Tasarım  nedir?
 • Anaokulu Tasarımı nedir?
 • Neden anaokulu tasarımları
 • Anaokulu tasarım kriterleri
 • Anaokulu yönetim tasarımı
 • Anaokulu görsel tasarımları
 • Anaokulu iç mekan tasarımları
 • Anaokulu Sınıf tasarımları
 • Anaokulu bahçe tasarımı
 • Anaokulu tasarım projeleri örnekleri
 • Anaokulu tasarımı ve faydaları

Alt başlıklarından oluşmaktadır.  Keyifli okumalar.

Anaokulu tasarım sürecine başlamadan önce tasarımın ne olduğunu bilmemizde fayda bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi kaynak kullanımı olarak Türk Dil Kurumunun Sözlüğünde geçen tasarım kelimesinin anlamlarına bakalım.

Tasarım nedir?

Türk Dil Kurumunun web sitesinde yer alan tasarım kelimesinin 3 farklı anlamı bulunmaktadır.

 • Tasarım 1. Anlamı: Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.
 • Tasarım 2. Anlamı: Bir araştırma süresinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.
 • Tasarım 3. Anlamı : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.

Bu üç anlamdan yola çıkarak bir anaokulu tasarımının ne olduğunu açıklayalım. 1 ve 3. Anlam sektörü özetleyen genel durumdur. Oysa Okul Danışmanlığı olarak bizim yaptığımız anaokulu tasarımı 2. Açıklamada ortaya çıkmaktadır.  Şimdi 3 anlamdan yola çıkacak anaokulu tasarımını açıklayalım.

Bir anaokulu tasarımı yapabilmek için elbette bir binaya ihtiyacımız olacak. Şimdi bu detayı kısa bir şekilde açıklayalım.

Anaokulu Tasarımları: Çocukların Hayal Gücünü Besleyen Mekânlar

Anaokulu Binasının Yeri ve Konumu

Anaokulu binasının yeri ve konumu, başarılı bir eğitim ortamı oluşturmanın yanı sıra güvenlik, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından da kritik öneme sahiptir. İşte bu konunun çeşitli yönleri:

 1. Erişilebilirlik ve Ulaşım: Anaokulu, ebeveynler ve personel için kolayca ulaşılabilir bir konumda olmalıdır. Toplu taşıma hatlarına yakınlık, park yeri olanakları ve trafiğin yoğun olmadığı bölgeler tercih edilmelidir.
 2. Güvenlik: Anaokulunun bulunduğu alanın güvenli olması şarttır. Yoğun trafikten uzak, çocukların oyun alanlarının güvenli olduğu, doğal afet risklerinin düşük olduğu alanlar idealdir.
 3. Sosyoekonomik Durum: Anaokulunun konumlandırıldığı mahallenin sosyoekonomik yapısı da önemlidir. Farklı gelir gruplarından ailelere hizmet verebilecek bir konum, çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırabilir.
 4. Çevresel Faktörler: Yeşil alanlara yakınlık ve hava kalitesi gibi çevresel faktörler, çocukların sağlıklı bir ortamda büyümeleri için önemlidir. Doğal ışık alabilen, havadar ve temiz bir çevre tercih edilmelidir.
 5. Toplulukla Bağlantı: Anaokulu, yerel toplulukla etkileşim içinde olmalıdır. Yerel kütüphaneler, parklar ve diğer eğitimsel kaynaklarla kolayca bağlantı kurabilen bir konum, çocukların toplum içinde büyümelerini destekler.
 6. Altyapı ve İmkanlar: Okulun bulunduğu alanın altyapısı da önemlidir. Temiz su, elektrik, internet gibi temel hizmetlerin yanı sıra, gelişmiş eğitim materyalleri ve oyun alanları için gerekli olanakların bulunması gerekir.
 7. Genişleme Potansiyeli: Gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlayabilmek için, anaokulunun genişleyebileceği bir konumda olması önemlidir. Bu, artan öğrenci sayılarına veya program genişlemelerine imkan tanır.
 8. Mimari ve Tasarım: Bina ve çevresinin tasarımı, çocukların öğrenme ve gelişimine uygun olmalıdır. Yeterli oyun ve etkinlik alanları, engelli erişimine uygunluk ve estetik bir tasarım önem taşır.
 9. Yasal ve Yönetmelik Uyumluluğu: Seçilen konumun, eğitim ve bina yönetmeliklerine uygun olması gerekmektedir. Bu, hem güvenlik standartlarına hem de eğitimsel gerekliliklere uyumu içerir.
 10. Pazar Araştırması ve İhtiyaç Analizi: Bölgedeki mevcut ve potansiyel talebi anlamak için yapılacak pazar araştırması, en uygun konumun belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

Anaokulu binasının yeri ve konumu, yukarıda belirtilen çok sayıda faktör göz önünde bulundurularak dikkatlice seçilmelidir. Bu, hem eğitim kalitesini hem de okulun uzun vadeli başarısını etkileyebilecek kritik bir karardır.

Anaokulu Tasarımları ( Kreş Tasarımları)

Anaokulu ve kreş açmak isteyenlerin genellikle akıllarında olan mevcut durumdaki okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu sayede elimizde örnekler çoğalmaktadır. Çevremizde bulunan anaokulu ve kreşlerin tasarımlarından yola çıkarak, bundan sonraki yapılacaklara model olmaktadır. Doğru mu? Tartışılır.

Bu açıklama tasarımın 1 ve 3 numaralı anlamlarıyla uyuşmaktadır. Yalnız burada sadece gördüklerimiz vardır. Anaokulu ve kreşlerin bilinmeyen tarafı ise, eğitim uygulamaları, personel yapısı, yönetim anlayışları ve pazarlama politikalarıdır.

Şimdi 2 numaralı anlama bakalım. Ne diyordu,

Bir araştırma süresinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, .

Bu açıklama anaokulu tasarımı kriterlerini ortaya çıkarak önemli bir detaydır. Anaokulu tasarımları yaparken, anaokulunun,

 1. İhtiyaçlarının belirlenmesi,
 2. İhtiyaçlara uygun anaokulu binasının bulunması,
 3. Eğitim felsefesinin ne şekilde olacağı,
 4. Personel ve niteliklerinin belirlenmesi,
 5. Yönetim organizasyonunun ne şekilde olacağı,
 6. Anaokulu binasının standartlara ve ihtiyaçlara göre hazırlanması,
 7. Pazarlama faaliyetleri
 8. Ergonomi ve konfor
 9. Görsel tasarım anaokulu projelendirme

Gibi faktörleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Maddelerin tamamı anaokulu tasarım sürecinin adımları olarak karşımıza çıkacaktır. Yani aklımızda canlanan görüntüyle, yapacağımız anaokulu arasında dağlar kadar fark olacaktır.

Neden Anaokulu Tasarımı Yapmalıyız?

Bir anaokulu ya da kreş açarken bu soruyu sormalıyız. Neden bir anaokulu tasarımı yapmalıyım? Anaokulu dizayn edebilmek neden bu kadar önemli.

Her şeyden önce müşteri deneyimi diyebiliriz. Müşteri deneyimi diye bahsettiğimiz konu tamamen velinin sizin anaokulunuzda yaşayacağı deneyimlerdir. Kendinizi bir veli olarak düşünün. Çocuğunuz için en iyi yeri arıyorsunuz. Bulduğunuz yerin sizin çocuğunuz için en doğru yer olabilmesi için kriterleriniz nelerdir?

 • Çocuğuma sevgi versinler,
 • İhtiyaçlarını gidersinler,
 • Yemeğini yedirsinler,
 • Ben gelene kadar ona kol kanat gersinler,
 • Çocuğum çok eğlensin,
 • Mutlu olsun,

Bu sorular velilerin aklındaki ilk düşünceleridir. Yalnız bu kriterler sizi tercih etmelerinde %30’lık bir paya sahiptir. Çünkü buradaki tüm detaylar sadece çocuk için istedikleridir. Çocuğu için en iyiyi hissetmek istiyorsa yukarıda saydığımız birçok konuyu da göstermeniz gerekmektedir. İşte burada müşteri deneyimi kavramını yaşatmanız gerekmektedir.

Yönetim organizasyonunuz, eğitim felsefeniz, vizyonunuz ve daha fazlası. Velinin isteyeceği her türlü detay anaokuluna girdiği andan itibaren yaşaması gereken duyguları önceden belirlemek ve yaşatmak diye genişletebiliriz. Anaokulu iş geliştirme çalışmalarında en çok dikkat ettiğimiz konuların başında yönetim organizasyonu yer almaktadır.

Bu konuları gereksiz bulabilirsiniz. Ama eninde sonunda, doğruluğunu göreceğiniz bir tecrübe olacağını şimdiden söyleyelim.

Yeni düzende anaokulu ve kreşlerin kendi içlerinde yeniden yapılanmaya ihtiyaçları olacak. Bu güne kadar yapılanlarla, bu günden sonra yapılanlar çok farklı olacaktır. Örneğin bu güne kadar web sitesi çok önemli değil diye düşünen kesim, artık bu düşüncesinden vazgeçmek zorunda kalacak. Dijital ortamda varlığını oluşturamayan her kurum kaybetmeye mahkum hale gelecek.

Müşteri deneyimi tasarımı çok daha önemli bir konu haline gelecek. Çünkü rekabetin olduğu her yerde hizmet kalitesi ön plana çıkar. Peki sizin tercih edilme sebepleriniz ne olacak?

Anaokulu Tasarımları: Çocukların Hayal Gücünü Besleyen Mekânlar

Anaokulu Tasarımları Kriterleri Nelerdir?

Anaokulu açmaya karar verdiğiniz andan itibaren ihtiyaç listenizi oluşturmalısınız. Biz keşif çalışmalarımızda öncelikleri belirliyoruz. Sonrasında ise ihtiyaçların içeride nasıl uygulanması gerektiği konusunu gündeme alıyoruz. Bize göre anaokulu tasarım kriterleri aşağıdaki gibi olmalı,

 1. Uygulanabilirlik: Eğitim felsefesi doğrultusunda yapılacak çalışmaların ne şekilde olacağını ortaya çıkarıyoruz. Uygulama esnasında karşılaşacağımız durumları irdeliyoruz. Uygulanabilirlik ihtimali en yüksek seçenekleri değerlendiriyoruz.
 2. Ekonomik Durum: Danışman kimliğimizle doğru orantılı olarak seçenekleri incelerken kurulum maliyetlerine olan etkilerini düşünüyoruz. Yani yapacağımı bir uygulamanın bize getirisi nedir? Kısmı daha çok ilgimizi çekiyor.
 3. Müşteri deneyimi: Müşteri deneyimi için bir simülasyon ortamı oluşturun. Kendinizi müşteriniz yerine koyun ve yaşamak istediklerinizi belirleyin.  Olmazsa olmaz kriterlerimiz ortaya çıkmaya başlayacak.
 4. Yönetim organizasyonu: Personel yapılanması ve yetkilerin belirlenmesi gibi hususları burada ortaya çıkarmakta fayda vardır. Örneğin veli içeri girdiğinde nasıl karşılanacağı, müdür odasında ne kadar süre kalacağına kadar her şeyi bilmek size ciddi avantaj sağlayacaktır.
 5. Eğitim organizasyonu: Eğitim tasarımı, bir çocuğun bir yıllık süre içinde gelişim göstereceği alanları net bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla yapılmalıdır. Eğitim sadece çocuğun değil, personelin ve velinin de hakkıdır. Yapılanmayı bu doğrultuda yapmak ciddi avantaj sağlayacaktır.
 6. Pazarlama faktörleri: Yapmış olduğumuz her çalışmanın pazarlama değerlerine bakarız. Bir müşterinin yaşam boyu değeri vardır ve bu değere nasıl ulaşacağımızı netleştiririz.
 7. Anaokulu Tasarımları: bundan önceki 6 faktörün tamamının birleştiği ortak nokta anaokulu görsel tasarımlarıdır. Bu sayede toplam kalite algısı ortaya çıkar. Haliyle bir anaokulunu ayakta tutabilecek, sağlam bir temeli atılmış olur.

Okul öncesi eğitim kurumu açmaya karar verdiniz. Buradaki 7 madde size ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Tek yapmanız gereken hedeflerinize uygun hale getirmektedir. Anaokulu tasarımları denilince akla gelen anaokulu projeleridir. Anaokulu projeleri ve anaokulu tasarımları ile ilgili hizmetimiz için Anaokulu Proje Tasarım sayfamıza bakabilirsiniz. Şimdi anaokulunun tasarlanacak alanlarına bakalım.

Anaokulu Görsel Tasarımları

Anaokulu görsel tasarımlarını iki aşamalı değerlendirmek gerekir. Biri hayalinizdeki anaokulu projesinin nasıl olacağı, diğeri ise başkalarının yaptığından esinlenmek üzerine. Yani herkesin yaptığını yapmak.

Anaokulu görsel tasarım projeleri ve örnekleri için en iyi yer pinterest gibi duruyor. Bu arada belirtmek isterim ki, her anaokulu açmak isteyen 10 kişiden 7’si pinterest sitesi üzerinden araştırma yapıyor.

Buradaki amaç başkalarının yaptığından esinlenerek kendi projesine şekil vermek üzerine kurulu.  Dünya üzerinde çok iyi yapılmış anaokulu proje tasarımları mevcut. Lakin her proje kendine özeldir. Kısa bir açıklama daha yapalım. Terziye gittiniz ve kendi bedeninize göre elbise yaptırdınız. Bu elbise sadece size özeldir. Yani sizinle anlamlıdır. Bir başkasında aynı havayı vermeyecektir. Giydiğiniz ayakkabı, göz renginiz saç rengi ve şekli, ten tonunuz gibi faktörler devreye girince aynı elbise bir başkasında sizdeki kadar iyi görünmeyecektir.

Haliyle, ilham alınabilir ama aynısını uygulamak, istediğiniz sonuçları vermeyebilir.

Hayalinizdeki anaokulu projesini faaliyete geçirirken trendleri takip etmek gerekmektedir. Müşteri deneyiminiz için renk, sıcaklık, doku, ışık gibi başlıca değişkenlerle karşı karşıya kalmaktayız. Anaokulu tasarımı yapılırken de bunlara ayrıca dikkat etmek faydalı olacaktır. 

İhtiyaçlarınızı belirleyin ve uygulamaya başlayın. Şimdi Görsel tasarım içinde anaokulu iç mekan tasarımlarına değinelim.

Anaokulu Tasarımları İç mekan

Danışmanlık hizmetimiz dahilinde en çok gündem olan konulardan biri de iç mekan tasarımlarıdır. Biz önce müşterilerimizi çok iyi dinleriz. Neler yapmak istediklerine odaklanırız. Bazen çok ilginç konular gündemimize gelmektedir. Biz anaokulu iç mekan tasarımlarında yukarıda sağdığımız kriterleri baz alarak ilerleriz. Her bir detayı not ederiz. Sonra bunlara uygun hale nasıl getirebileceğimizi ortaya çıkarırız. En az maliyetle en iyi sonucu alabilmek gereklidir.

Anaokulu iç mekanı tasarlarken dikkat edeceğimiz konuları belirlerken müşteri deneyimi bizim için en birincil önceliktir. Bir anaokulunun iç mekanı tasarlanırken neleri yaptığımıza bakalım.

Giriş Karşılama alanları : Burası en elzem yerdir. Çünkü bir velinin sizin anaokulunuza girdiğindeki izlenimi burada oluşacaktır. Anaokulu atmosferini oluşturmak için bir çok detaya ihtiyaç duyacağız.

Girişte karşılama alanı mutlaka olmalıdır. Portmanto alanı ve müdür odası bu kısımda yer almalıdır. Anaokulunun kapasitesine bağlı olarak, giriş ve çıkışlardaki konfor ve işlevselliğin öne çıktığı alanlardır. Bu bilgiden istediğiniz gibi çıkarım yapabilir ve tasarımı şekillendirebilirsiniz.

Anaokulu Tasarımları Sınıf

Anaokulu sınıf tasarımları, eğitim felsefenizle doğru orantılı olmalıdır. Çünkü çocukların en çok zaman geçirdiği alan olarak sınıfları düşünürsek, eğitici bir ortamın oluşması gerekmektedir. Sınıf tasarımınız ne kadar iyi olursa çocuğun sınıfına olan uyumu o oranda kolay olacaktır. Eğitim alanı hem öğrenciler, hem de öğretmenlerimiz için konfor alanları olmalı ve bu ortamda olmaktan keyif almalılar.
Bir anaokulu sınıfı, çocukların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunacak şekilde düzenlenmelidir. İşte bir anaokulu sınıfında bulunması gereken temel eşyalar:

 1. Masa ve Sandalyeler: Çocuk boyutlarına uygun, rahat ve güvenli masa ve sandalyeler. Bunlar etkinlikler, yemek yeme ve öğrenme süreçleri için kullanılır.
 2. Eğitim Materyalleri: Eğitici oyuncaklar, yapbozlar, bloklar, şekil eşleştirme oyunları gibi çeşitli eğitim materyalleri. Bunlar, çocukların motor becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur.
 3. Kitaplar ve Okuma Köşesi: Çeşitli kitaplar ve rahat bir okuma köşesi. Bu alan, çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini teşvik eder.
 4. Sanat Malzemeleri: Boya, kalem, kağıt, makas, yapıştırıcı gibi sanat malzemeleri. Bu malzemeler, çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanır.
 5. Oyun Alanı: Oyun matları, yumuşak bloklar, tırmanma yapıları gibi güvenli oyun alanları. Fiziksel aktiviteler, çocukların enerjilerini sağlıklı bir şekilde atabilmeleri için önemlidir.
 6. Müzik Aletleri: Basit müzik aletleri (örneğin, davul, zil, flüt). Bu aletler, müzikal yeteneklerin ve ritim duygusunun gelişimine katkıda bulunur.
 7. Depolama Üniteleri: Oyuncaklar, kitaplar ve malzemeler için depolama üniteleri. Düzenli ve organize bir sınıf ortamı yaratmaya yardımcı olur.
 8. Etkinlik Panosu: Duyurular, çocukların çalışmaları ve eğitim materyalleri için etkinlik panosu. Bu pano, sınıf içi iletişimi ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini teşvik eder.
 9. Bilgisayar veya Tablet: Teknolojik araçlar, özellikle eğitici oyunlar ve uygulamalar için kullanılabilir. Ancak, bu tür cihazların kullanımı yaşa uygun ve kontrollü olmalıdır.
 10. Yemek ve İçecek Alanı: Atıştırmalıklar, su ve sağlıklı içecekler için ayrı bir alan. Beslenme, çocukların gün içinde enerjik kalmasına yardımcı olur.
 11. İlk Yardım Kiti ve Güvenlik Ekipmanları: Acil durumlar için ilk yardım kiti ve güvenlik ekipmanları. Bu, çocukların güvenliğini sağlamak için zorunludur.
 12. Dinlenme ve Uyku Alanı: Dinlenme ve kısa uyku molaları için rahat yataklar veya matlar. Özellikle uzun günlerde, çocukların dinlenmeleri için gerekli bir alandır.

Bu eşyalar, bir anaokulu sınıfının temel ihtiyaçlarını karşılar ve çocukların eğitim ve gelişim süreçlerini destekler. Sınıfın düzeni ve kullanılan materyaller, çocukların yaşına ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

Sınıf tasarımlarında projenizi geliştirirken seçimlerinizin, renk uyumu, doku, ergonomik, işlevsel ve uzun ömürlü olmasına dikkat edin. Çünkü bir defa harcama yapmak, sürekli değiştirmekten daha iyidir.

Anaokulu projenizin en can alıcı kısmı ise daha başlamadan ihtiyaçları tespit etmek ve bu doğrultuda yapmaktır.

İç mekan tasarımlarında, tuvalet, mutfak, yemekhane, müdür odası, atölyeler gibi alanları da yine eğitim felsefeniz doğrultusunda yapmak bütünlük anlamında önemlidir. Kurumsal kimliğiniz doğrultusunda alanları tasarlamak, kalite göstergesi olacaktır.

Anaokulu Tasarımları Bahçe

Genelde bahçeler salıncak, kaydırak gibi malzemeler bulunur. Bahçe tasarımını yaparken, yine eğitim yapısı ortaya çıkmaktadır. Ekme biçme alanı, koşma alanı, parkur ve aktivite alanları oluşturulabilir. Bahçeyi her anlamda kullanabilirsiniz. Çoğunlukla hareket gelişimini destekleyici şekilde dizayn edilmekte olsa da bilişsel gelişimi de destekleyen şekilde tasarlamak, eğitim açısından faydalı olacaktır.

Açıkçası, bir anaokulu tasarlarken ihtiyaçlara yönelik hazırlanmalıdır. Kullanım amaçlarını bilmek ve buna göre oluşturmak gerekiyor. Amacına uygun olmayan her ortam atıl görünüme kavuşur. Bu da boşa emek ve para harcamak anlamına gelmektedir.

Buraya kadar anlattıklarımıza ek olarak en çok merak edilen anaokulu tasarım projeleri örneklerini sayfanın sonunda paylaşmış olacağız. Daha önce yaptığımız projelerden birkaç tanesini görebileceksiniz.

Anaokulu Tasarımları: Çocukların Hayal Gücünü Besleyen Mekânlar

Anaokulu Tasarımları İçin Tasarruf İpuçları

Anaokulu sınıflarının yerleşim planlaması ve tasarımı, hem maliyet etkinliği hem de öğrencilerin eğitim deneyimini optimize etme açısından hayati öneme sahiptir. Tasarruf odaklı bir yaklaşımla, işte anaokulu sınıflarının yerleşim planlaması ve tasarımı için bazı ipuçları:

 1. Esnek Alan Kullanımı: Anaokulu sınıf içerisinde esnek alanlar yaratmak, aynı mekânın farklı aktiviteler için kullanılmasını sağlar. Katlanabilir veya tekerlekli mobilyalar, alanın hızla yeniden düzenlenmesine olanak tanır.
 2. Açık Plan Düzeni: Açık plan düzenleri, daha az bölme ve duvar gerektirir, bu da inşaat ve malzeme maliyetlerini azaltır. Açık alanlar aynı zamanda grup etkinlikleri ve oyunlar için idealdir.
 3. Doğal Işık Kullanımı: Doğal ışık, yapay aydınlatma ihtiyacını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerin ve diğer doğal ışık kaynaklarının etkin kullanımı önemlidir.
 4. Çok Amaçlı Mobilya ve Depolama Çözümleri: Çok amaçlı mobilyalar, birden fazla ihtiyacı karşılar ve ayrı mobilya alımını önler. Duvara monte raflar, katlanabilir masalar ve sandalyeler gibi akıllı depolama çözümleri hem yerden tasarruf sağlar hem de düzenli bir ortam yaratır.
 5. Minimalist Tasarım: Gereksiz eşyalardan kaçınmak, hem maliyeti düşürür hem de daha düzenli ve güvenli bir öğrenme alanı sağlar. Minimalist bir yaklaşım, sınıfın daha kolay temizlenmesine de olanak tanır.
 6. Yeniden Kullanılabilir ve Çok Fonksiyonlu Materyaller: Dayanıklı ve çok fonksiyonlu materyaller seçmek, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. Örneğin, hem sanat hem de bilim etkinliklerinde kullanılabilen masalar.
 7. DIY (Kendin Yap) Dekorasyonlar: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin katkılarıyla yapılan DIY projeleri, maliyetleri düşürür ve sınıfa kişisel bir dokunuş katar.
 8. Enerji Verimli Tasarım: Enerji verimli aydınlatma ve cihazlar, uzun vadede elektrik faturalarında önemli tasarruflar sağlar. Hareket sensörlü ışıklar ve zamanlayıcılar bu konuda etkili olabilir.
 9. Doğru Yerleşim Planı: Sınıfın yerleşim planını, günlük aktivitelerin akışına göre optimize etmek, zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Örneğin, oyun alanlarını dinlenme köşelerinden ayrı tutmak, etkinlik değişikliklerinde kolaylık sağlar.
 10. Yerel Kaynaklardan Yararlanma: Yerel kaynaklardan (örneğin, yerel sanatçıların eserleri, yerel işletmelerden mobilya) yararlanmak, toplulukla bağlantıyı güçlendirir ve genellikle daha uygun maliyetlidir.

Bu ipuçları, sınıfın hem işlevsel hem de maliyet etkin bir şekilde tasarlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu yaklaşımlar sürdürülebilir ve çevre dostu bir eğitim ortamı yaratılmasına da katkı sağlar.

Anaokulu tasarımları ve faydaları

Söylediğimiz gibi bir anaokulu tasarımları sadece fiziksel ortamın hazırlanması değil tümünün hazırlanması sürecidir. Anaokulu açarken taslak hazırlamak, ihtiyaç listesini belirlemek adına son derece önemlidir.

İhtiyaçların belirlenmesi durumunda, önümüzdeki belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Anaokulu projesine sadık kalarak ilerlediğinizde normale göre en az %30 tasarruf yapacağınızı söyleyebiliriz.

Anaokulu taslağınız oluştuğu andan itibaren, yapbozun tamamını görecek ve buna göre hareket edeceksiniz. Fayda değer ilişkisi ile her bir detayı ele alacaksınız. Yatırıma değer ya değmez diyebileceksiniz.

 • Eğitim yapınız ortaya çıkacak ve hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı bileceksiniz. Buradaki ayrıntılar rakiplerinizden sizi ayıracak yegane avantajlara dönecek.
 • Yönetim organizasyonunuz sayesinde, herkes ne yapması gerektiğini bilecek. Örneğin temizlik personeli alırken bile onun sınırlarını belirleyeceksiniz.
 • Yetki devriniz gerçekleşecek ve öğretmen anaokulu olmaktan sıyrılıp kurum olma yolunca ciddi bir adım atmış olacaksınız.
 • Her anlamda profesyonel bir okul öncesi eğitim kurumu olacaksınız.
 • Yaptığınız her çalışma anaokulu öğrenci ücretlerinizin yükselmesine sebep olacak ve karlı bir yatırımınız olacak.

Eğer doğru bir yatırım yapmak istiyorsanız, tam kapasite karlılığınız maksimum 8 ay içinde size geri dönmeli. Eğer bu süre uzuyorsa o zaman bir kez daha düşünmenizde fayda var.

Böyle bir anaokulu projesinde ilk yıl bir şey beklemiyorum demeyin. Çünkü anaokulu tasarımınız, çok kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşmanızı kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak, anaokulu tasarımları yaparken dikkat edeceğimiz kriterleri göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Her ne kadar eğitim kurumu açıyor olsak ta, bunlar birer ticari işletmelerdir. O yüzden karlılığınızı düşünmeniz gerekmektedir. Sürdürülebilir olmak, rekabet avantajını ele geçirmeden mümkün görünmemektedir.

Anaokulunuzun tasarımlarını yaparken, kendi anaokulunuzu diğerlerinin yanına koyun ve şu soruyu sorun. Ben kaçıncı sıradayım? Bu sorunun cevabı 1. Sırada olana kadar proje üzerinde revizelerinizi yapın. Her duyduğunuz doğru olmayabilir. Doğruyu bulabilmek için, bölgenin ekonomik gelir seviyesi, kültürel yapısı, yaş grubu gibi birçok konuya göre değişkenlik gösterebilir.

Bölge şartlarını düşünerek hareket etmelisiniz. Anaokulu tasarımları yaparken, mutlaka her şeyi görebilmeyi amaç edinin. Belirsizlik durumlarını ortadan kaldırın. Anaokulu projenize güvenin ve en iyisini sunana kadar devam edin.

Anaokulu projenizi tasarlarken maliyet hesabı yapın. Bazı konular haricinde maliyet oluşturmayan birçok konu var. Sistemi kurmak için ihtiyacınız olan her detaya ulaşmak için bir telefon uzağınızdayız.

Doğru işi yapmakla, işi doğru yapmak bambaşka konulardır. O yüzden işi doğru yapabilmek için daha fazla efor sarf etmelisiniz.

Anaokulu proje örneklerinden bazılarını burada paylaşıyoruz.

Yusuf YILMAZ

Anaokulu Kurulum Uzmanı

Diğer Yazılar