Sıklıkla duyduğumuz okul öncesi kavramı nedir, biliyor musunuz? Okul öncesi eğitim kavramı, bir çeşit eğitim uygulamasıdır. Ancak kavrama aşina olmamıza karşın okul öncesi eğitimi ne demek veya okul öncesi dönem nedir, tam olarak bilmiyoruz. Özünde çocuğun eğitiminin ve öğreniminin en titiz dönemi olan “Okul öncesi eğitim nedir?” sorusu hakkında önemli bilgileri sizler için derledik.

Yazımızda okul öncesi eğitimi nedir, hangi yaş aralığındaki çocuklara verilir veya okul öncesi eğitiminde çocuklara hangi dersler verilmektedir, sorularının cevaplarını öğreneceğiz.

Okul Öncesi Eğitim Nedir?

Okul öncesi eğitim tanımı çocukların ilköğretim birinci sınıfa başlamadan evvel eğitim hayatına alışması için gerçekleştirilen bir uygulama olarak yapılabilir. Erken yaşlarda başlayan öğrenme faaliyetlerinin sürdürülebilir olması adına çocuğun okul öncesi eğitim alması elzemdir. Öte yandan okul öncesi eğitimi diğer eğitim ve öğretimlerden farklı olarak (ilkokul, orta öğretim, lise gibi) zorunlu eğitim olarak verilmemektedir. Çocuğunuzun okul öncesi eğitim almasını istiyorsanız devlet ya da özel ana sınıfı, kreş veya anaokullarına başvurmanız gerekmektedir.

Okul öncesi eğitim sürecinde çocukların hızla gelişen beyin fonksiyonları sayesinde çocuk oldukça üretken ve sosyal bir birey olabilme imkânı yakalar. Bu süreçte verilen dersler çocuğun motor becerilerini ve iletişim yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda okul öncesi eğitim alan bir çocuk için hayata karışmak çok daha kolay olacaktır. Çünkü gelişme evresinin en titiz döneminde ona rehberlik edecek bir öğretmeni ve birden çok yol arkadaşı edinecektir.

Okul öncesi eğitim, çocuğun çevre koşullarından olumsuz etkilenme durumunu en az seviyeye indirir.

Üstelik karşısına çıkan sorunlar için pratik çözüm yolları da öğrenmiş olacaktır. Böylece ilerleyen yaşlarda karşısına çıkabilecek olumsuzluklarla usta biçimde baş edebilmeyi öğrenir. Hatta yetişkinliğinde psikolojik anlamda sağlıklı bireyler olmasına faydalı bir eğitim almış olacaktır.

Okul öncesi eğitim alarak kazanılan tüm bu beceriler uzun vadede oldukça etkili olabildiği gibi yakın zamanda da çocuğun başarısına etki edecektir. Örneğin çocuğun zorunlu eğitim göreceği ilkokul dönemine başladığında ders ve arkadaş ilişkilerinde başarısı önemli ölçüde belirginleşecektir. Bu dönemde okul öncesi eğitim almış olan bir öğrenci ile bu süreci evde geçirmiş bir öğrenci arasında büyük bir fark gözlemlenebilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimde Çocuklara Verilen Dersler Nelerdir?

Okul öncesi eğitim sırasında çocuğu zorlayacak ya da sınayacak dersler verilmez. Daha çok zihinsel ve fiziksel anlamda gelişimine odaklanan dersler planlanmıştır. Çocuklar ilgili dersler eşliğinde grup halinde hareket etmeyi, görsel ve işitsel hafızalarını geliştirmeyi, motor beceriler öğrenmeyi, empati kurmayı öğrenirler. Bu kazanımları sağlayan müfredat dersleri şöyle sıralanabilir:

  • İngilizce
  • Resim, çizim dersleri
  • Boyama
  • Satranç
  • Top oyunları veya diğer beden eğitim dersleri
  • Halk oyunları, bale gibi dans dersleri
  • Zekâ gelişimini destekleyen oyunlar
  • Ritim ve perküsyon

Bu dersler ve ders içerikleri uzman eğitimciler, çocuk psikologları ve alanda yetkin kişiler tarafından hazırlanmaktadır.

Okul Öncesi Dönemin Önemi

Okul öncesi dönem nedir, sorusuna cevap verebilmek için öncelikle hangi yaş aralığından bahsettiğimizi açıklamak gerekir. Okul öncesi dönem çocuğun en meraklı, yaratıcı ve keşfetmeye yatkın olduğu aralıktır. Okul öncesi dönem olarak bilinen bu dönem genellikle 3-6 ya da 4-6 yaş arası süreci kapsamaktadır.

Bu dönemde çocuğun özellikle duygusal, mekanik, pratik, bilişsel veya sosyal yeteneklerini geliştirmesi gereklidir. Çünkü bu yaş aralığı beynin gelişimini en hızlı ve sinirsel bağlantıların en yoğun olduğu döneme işaret etmektedir.

Diğer Yazılar