“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

2020’de Kreş Açma Şartları Nelerdir ?

05 Mayıs 2020 - 18:17

2020 de Kreş Açma Şartları Nelerdir?

Kreş açma şartları hemen hemen kreş açmak isteyen bir çok kişinin bilgi sahibi olmak istediği konuların başında gelir. Kreş açarken hangi prosedürlerle karşılacağınızı neler yapmanız gerektiğini özetleyeceğimiz yazımızda ayrıca süreç ile alakalı kısa bilgilendirmeler yapacağız.

Kreşler hangi ay aralığındaki çocuklara hizmet vermektedir

Öncelikle kreşin ne olduğunu ve hangi kuruma bağlı olacağını belirtmeliyiz. Kreşler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak açılırlar. Kreşler 0-2 yaş grubu bebeklerin günlük bakımlarının yapıldığı ticari faaliyeti bulunan işletmelerdir.

Eğer kreş açacağım diyorsanız, bilin ki yaş grubunuz 0-24 ay bebek grubudur. Hem meşakkatli bir iş hem de kapasite anlamında ciddi bir alana ihtiyacınız var demektir.

Gündüz bakım evleri hangi ay aralığındaki çocuklara hizmet vermektedir?

Eğer 2-6 yaş arası çocuklarla çalışmak istiyorum derseniz ki aslında toplumda kreş diye bilinen ve gerçeği Gündüz Bakımevi olan gruba dahil olacaksınız. Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olacaksınız.

Kimler kreş açabilir?

Öncelikle kimler kreş açabilir başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.Kısaca kimler kreş açabilir kısmına burada değinelim.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde kreş açma yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin ikinci bölüm 5. maddede yer alan içerikler;

Kurucularda aranacak şartlar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kreş açma yönetmeliğinde konu ile ilgili olarak bilgiler yer almaktadır. Buradan yola çıkarak

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • İlkokul ve üzeri mezuniyetinizin olması
 • Adli sicilinizin temiz olması gerekmektedir. 

Bu üç madde dışında kimin ne söylediğinin bir anlamı yoktur. Konu çok açıktır. Bu şartları taşıyan hemen hemen herkes, kreş ve gündüz bakımevi açabilmektedir. Yine de kreş açmaya karar vermiş birisinin aklındaki ilk soru “Ben Kreş Açabilir miyim?” dir. Bu sorunun sebebi ise, kreş ve gündüz bakımevlerinde çalışan çocuk gelişimi mezunlarının olmasından kaynaklıdır. Ama kuruculuk başka bir konudur. 

Ben kreş açabilirmiyim?

Kreş açmak için ne mezunu olmam gerekiyor gibi soruların en doğru cevabı bu maddede yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve adli sicilin temiz olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan okur yazar olan ve 18 yaşından büyük herkes kreş ve gündüz bakımevi açabilir. 

Kimler kreş açabilir makalemizde kreş açmak isteyenlerin geliştirmesi gereken detayları oluşturduk. Yazının tamamına https://www.okuldanismanligi.com.tr/kimler-kres-acabilir/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Konumuza dönecek olursak kreş açma şartları nelerdir? e devam edelim. Anaokulu açarken olduğu gibi kreş açmak için de bir yer bulmanız gerekiyor.

Bulduktan sonra da Bağlı bulunduğumuz ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne giderek ön başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sonra ilgililer gelip yerinizi inceleyecek ve içeride yapılması gereken detayları size bildirecekler. Aslında bildirecekleri detaylar yukarıda linkini verdiğimiz kreş açma şartlarından başka birşey değildir.

Başvuru aşamasında sizden belgeler istenecek. Kreş Açma prosedürleri ya da evrakları diyebiliriz. Bu evraklar nelerdir?

Başvuru ve istenecek belgeler 

MADDE 6 – (1) Kuruluş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.

(2) Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelen ilgili memurların yerinizi gördükten sonra bina uygundur ya da değildir diyecekler. Yerin uygun olmaması halinde uygun hale nasıl getirileceği ile ilgili olarak bir açıklama yapmayacaklardır. Uygun olması durumunda ise aşağıdaki belgeleri hazırlayıp başvuru yapmanızı isteyeceklerdir.

Binanın uygunluğunu neye göre belirliyorlar derseniz, bunun da kriterleri mevcut.

 • a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,
 • b) Adli sicil belgesi,
 • c) Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
 • ç) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
 • d) Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.

(3) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak aşağıdaki belgeler istenir:

a) Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden (Ek ibare:RG-8/9/2016-29825) veyahut yetkili serbest proje bürolarından ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,

b) Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,

c) Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
ç) Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
d) Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet
müdürlüğünden alınacak rapor,(1)
e) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
f) Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
g) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
ğ) Numarataj belgesi.

Sonuç olarak kreş açma şartlarını çok net bir şekilde açıklamış olduk. hem kreş açma şartlarını hem de kreş açmak için gerekli evrakları belirlemiş olduk.

Ben bu işlerin içinden nasıl çıkacağım diye düşünüyorsanız profesyonel bir destek almanız yerinde olur. Yapacağınız yatırımın karşılığını alabilmek için ciddi bir fizibilite gereklidir. Rakiplerinizin arasında kazanan olabilmek için Okul Danışmanlığı Hizmetleri olarak size özel çözümler sunabiliriz. Siz de kazananlar arasında yerinizi alabilirsiniz.

Kreş Açma Şartları Nelerdir?

Kreş açmak için öncelikle kreş açabilme koşullarına sahip olmak gerekmektedir. En az ilkokul mezunu olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve herhangi bir sebeple ceza almamış olmanız kreş açmak için ilk şarttır.

Kreş açmak için nereye başvuru yapmam gerekiyor?

Kreş açmak için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri dairesine bizzat giderek başvuru yapmanız gerekiyor.

Kreş açmak için nasıl bir yer bulmalıyım.

Bakanlığın bu konuda kısıtlaması yok. Fakat kreş açma yönetmeliğinde belirli kriterler bulunmaktadır. Bulacağınız yerler büyük olasılıkla kreş olmaya uygun hale getirilebilir. Tavsiyemiz en az 400 m2 kapalı alan ve 150 m2 bahçe olması yönündedir.

Kreş açmak için ne kadar sermaye gereklidir?

Ortalama bir kreş için en az 150,000₺ ile 300,000₺ arası sermaye yeterli olabilir. Kreş açacağınız bölgenin genel durumuna göre bu rakamı artırabilirsiniz. Tavsiyemiz en az 300,000t sermayenizin olması yönündedir.

Kreş açma maliyetleri ne kadardır?

Maliyet konusu farklılıklar göstermektedir. Örneğin bir yer devir alıp işletmek istiyorsanız, ortalama 150,000₺ bütçe ayırmanız yeterli olabilir. Sıfırdan bir kreş açmak istiyorum diyorsanız, en az 150,000₺ maliyetle işin içinden çıkabilirsiniz. Kreş açmadan önce mutlaka bizimle iletişime geçmenizde yarar vardır.

Kreş açmak için devlet desteği var mı?

Evet, devlet kreş açanlara destek vermektedir. Yatırımınızın büyüklüğüne bağlı olarak belirli şartlar bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak Anaokulu ve kreşlerde devlet destekleri makalemizi okuyabilirsiniz.

Anaokulu ve kreş arasındaki fark nedir?

Spesifik bir fark yoktur. Sadece bağlı bulundukları kurum nezdinde ayrışırlar. Kreşler AÇSHB’na bağlı olarak açılırlar. Anaokulları da MEB Bünyesinde faaliyetlerine devam ederler.

Kreş açmaya karar verdim. Danışmanlık Hizmeti almalımıyım?

Danışmanlık hizmeti almanız durumunda, yapacağınız yatırım çok daha profesyonel hale gelir. İşinizi şansa bırakmazsınız. Proje destekleri sayesinde, %30 a kadar tasarruf yapabilirsiniz. Bir nevi yatırımınızı güvenceye almış olursunuz.

Kreş açma şartlarını özetlersek;

Kreş açma şartlarının ilki kreş açmaya uygun olup olmadığınızı tespit etmektir. Sonrasında ise sağlıklı planlama yapıp hedefe odaklanmak gerekir. Kreş açma prosedürleri, uygun yer bulunduktan sonra uygulanmalıdır. Kreş açmak hakkında daha fazla bilgiyi kreş açmak sitemizden takip edebilirsiniz.

Yusuf YILMAZ
Anaokulu ve Kreş Kurulum Uzmanı

Okul Danışmanlığı Hizmetleri

Benzer İçerikler
 • Pandemi Döneminde Kreş Açmak?
 • Aralık 2019 tarihinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgınının ülkemizde de varlık göstermesi ...
 • Sıfırdan Zirveye Anaokulu Açmak
 • Sıfırdan Zirveye, başarılı anaokulu açmak ve En iyi anaokulu olmak Anaokulu açmak okul öncesi eğitim kurumlarına ilgi duyan herkesin ...
 • 13 Maddede Kreş Açmak
 • Kreş Açmak Hakkında Bilmeniz Gerekenler Kreş açmak, okul öncesi alana yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için güzel bir iş ...
 • Kimler Kreş Açabilir? 2020 Güncel
 • Kimler Kreş Açabilir? 2020 yılı için güncellendi. Kreş açma niyetinde olanların çoğu kendisinin kreş açma yeterliliklerine sahip ...