Kaliteli Anaokulu Algısı

Kaliteli Anaokulu algısını daha çok arar olduk. Günümüzde sayıları hızla artan anaokulları ve kreşlerin yeri kuşkusuz önemlidir. Elbette herkesin bu işi yapmak istemesi normaldir. Diğer iş kollarına göre prestijlidir. Çünkü bir anaokulu ya da kreş sahibisiniz. Bu yüzden eğitimci kimliğine bürünürsünüz. Bakış açınız değişir ve geliştirirsiniz. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz davranışların çocuk hayatındaki önemini daha net kavrarsınız. Etki ve tepkinin nasıl gerçekleştiğine şahitlik edersiniz.

İşimiz gereği bir çok kişi ya da kuruma konu ile ilgili hizmetler veriyoruz. Kurucularımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde işin nasıl farklılaşması gerektiği üzerine konuşuyoruz. İdealist yapılar olabildiği gibi küçükten başlayıp büyümenin planlarını yapanlara kadar bir çok yapı bulunmakta. Gittiğimiz hemen hemen her bölgede bulunan yapıları inceliyoruz. Hatta ebeveynlerle görüşmeler dahi yapıyoruz. Onların geri bildirimleri bizler için son derece önemli. Çünkü kuracağımız yapının ip uçlarını veriyorlar.  Büyük bir kesim kaliteli anaokulu ya da kreş olmadığından yakınıyor. Çocuğumu verecek uygun bir yer bulamadım. En son bir yere verdim içim istemeye istemeye.

Buraya kadar tamam diyoruz. Peki aklınızda ki kalite algısı nedir? Bir anaokulunun kaliteli olması neye bağlı?

İşte bu soru tam bir muamma. Çünkü herkesin bakış açısı kendine anaokullarında kalite nasıl bir şey ki herkes biliyor ama kimse uygulamıyor. Oysa bölgeyi taradığımızda işini iyi yapmaya çalışan bir çok kimse var ve bunlar gayet işin ciddiyetinin farkında.

Bu yazımızı yazmaya iten birinci unsur bu kalite unsurlarının neler olduğunu ortaya çıkarmak ve anaokulu ya da kreş açmak isteyenlere bir nebze olsun bu farkı anlatmak.

Kaliteli Anaokulu Algısı ve işleyişini irdeleyelim.

Öncelikle kalite nedir buna bakalım.

1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: 2. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. 3. fel. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Kaliteli Anaokulu algısını bu maddelerle açıklarsak amacına ulaştırmış oluruz. Anaokullarında kalite algısını kime göre ve neye göre belirlemek gerekiyor. Önce anaokulu olarak kendi kalitemizi nasıl oluşturacağız bakalım. Kaliteyi oluşturan etmenler ele alındığında Toplam kalitenin 3 temel ilkesine bakmak gerekir. Nedir Bunlar?

  1. Müşteri ve paydaşlara odaklanma
  2. Anaokulunda herkesin katılımı ve takım çalışması
  3. sürekli iyileştirme ve öğrenme ile desteklenen bir süreç odağı.

Birinci maddeden devam edelim. Kaliteye karar verecek olan müşteridir. Yani velilerdir. Değer, memnuniyete ilişkin algılamalar, müşterinin satın alma, mülkiyet ve servis deneyimi boyunca bir çok faktörden etkilenmesi söz konusudur. Girişten itibaren algı başlamaktadır. Haliyle içeride yapacağımız her çalışmanın bir etkeninin olduğunun farkında olarak hareket edersek anaokulu kalite algısını bir nebze de olsa geliştirmiş olacağız.

İkinci maddede Herkesin katılımı ve takım çalışması yer alıyor. Kısaca özetleyecek olursak, anaokulu içinde bulunan tüm çalışanlara sorumluluk verip, onların bilgi, yaratıcılık ve sorun çözme becerilerinden yararlanabiliriz. Bunu nasıl yapacağımız konusunda ufak bir açıklama verelim. Örneğin mutfakta çalışan aşçımızın işini daha iyi yapabilmesini sağlayacak unsurları tespit edebilmek için aşçının işini yaparken zorlandığı ve rahat çalışabilmek için ihtiyaçlarının neler olabileceğini öğrenebiliriz. Çünkü işi yapan kişi tüm detaylarını ve inceliklerini zaman içinde öğrenecektir. Onların rahat bir ortamda olmaları işlerini büyük bir keyifle yapmaları sebebiyet verecektir.
Tüm ekip çalışanlarına yönelik aynı tarzdaki yaklaşım parçalardan bütünü oluşturmaya benzemektedir. Her bir alanın kendi içindeki çalışma koşullarının geliştirilmesi ortaya konan işin niteliğinin artmasını sağlayacaktır. Birbirini tamamlayan, ortak bir amacın elde edilmesine yönelik olarak ortaklaşa çaba harcayan, performans ortaya koyan bir yapı oluşacaktır.

3. Maddede ise Sürekli iyileştirme ve öğrenme ile desteklenen sürecimiz bulunmakta. İçerik çok açık olsa biz yine açıklayalım. İlk oluşturduğunuz intibanız ne ise bundan sonra sürekli artan bir yapının oluşması gerekmektedir. Süreç içinde sürekli gelişimin sağlanması,  için hizmet içi eğitimler ile personel niteliklerinde ciddi artışlar sağlanır. Bu durumda da personel kuruma olan bağlılığını artıracağı gibi işin niteliğini de artıracaktır.

Bu üç madde kalitenin ana unsurlarıdır. Nasıl uygulayacağınız anaokulunuzun yönetimi ile doğru orantılıdır.

Kaliteli Anaokulu algısını genel olarak özetlersek, Bu yapı içinde, ilk başta çocuklar, veliler, öğretmenler, yardımcı personeller ile birbirinden ayrılmaz yapı vardır. İşte bu yapının her biri kalite algısının bir parçası olacaktır. Parçalar bizi bütüne götüren ve anaokulu işletmemizi kalıcı hale getiren unsurlardır.

Dışarıdan bakıldığında bir anaokulunun kaliteli olup olmadığını görebilmek için elimizde bir kaç veri bulunmaktadır.

Bir anaokulunu kaliteli yapan unsurlar sizi diğerlerinden farklı kılacak özellikleri ortaya çıkarmakla mümkün olacaktır. Buna eğitim programınız da dahil.

Kaliteli anaokulu tamamen bir algı olup kaliteyi nasıl hissettirebileceğinizin hesaplarını şimdiden yapmaya başlayın.

Yusuf YILMAZ

Okul Danışmanlığı Hizmetleri

 

Diğer Yazılar