Okul Öncesi Rehberlik Çalışmaları

Bilindiği üzere bir çok anaokulu ve kreşlerde psikolog bulunmaktadır. Okulda bulunan psikologların yaptığı çalışmaların başında sınıf içi gözlemler ve aile ile görüşmeler yer almaktadır. Hatta bir çok okulda aile danışmanlığı hizmetlerinin bile verildiğini söyleyebiliriz.

Peki bu psikologlar, pedagoglar , Çocuk gelişim uzmanları kreşlerde neden bulunurlar. İşin garip tarafı kimse bu durumu doğru ifade edemiyor. Karşılaştığımız bir çok okulda,  “Bizim Pedagoğumuz Var” cümlesini de çok duyuyorum. Hatta kartvizitlerde psikolog, psikoterapist, çocuk gelişimi uzmanı, aile danışmanı, pedagog, psikolojik danışman gibi bir çok ünvanla karşılaşıyoruz. Yalnız bunların hepsi aynı kartvizitte. Bir çok ünvanın bulunması durumu çok profesyonel mi yapıyor ? tartışılır...

Şimdi gelelim asıl sorunumuza. Hemen belirtelim ki bu konuda doğru hamleler yapan anaokulu ve kreşleri tenzih ederiz.

Soru : Okul öncesi rehberlik çalışmlarının amacı nedir?

Cevap : Okul öncesi rehberlik çalışmalarının ana amacı, eğitimi daha kalıcı hale getirebilmek için, çocukların Dil, Sosyal, Fiziksel ve Psikomotor  gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve eğitim faaliyetlerinin de bu duruma paralel geliştirilmesi. Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılarak, eğitim faaliyetlerinin şekillendirilmesi.

Peki her kurumda karşılaşabiliyor muyuz? Aslında evet fakat uygulamada hayır. Bu konuda kurumların da yeterli bilgiye sahip olmadığı bir gerçek. Sadece bir psikolog olsun da çamurdan olsun mantığıyla yapıldığında kimse içeride yapılan işin niteliğine bakmıyor. Haliyle uygun bütçelerle hareket edildiğinde ise sadece var olsun diye bir kişi içeride yer alıyor.

  • Peki aileler bu konuya ne diyor?

Aslında bir kreşte psikolog görmek aileler açısından olumlu karşılanıyor. Fakat psikoloğun hangi amaçla orada olduğunun farkında değiller. Bu konuda ailelerin de bilinçlenmesi ve sorgulaması gerekiyor ki işin niteliği değişmesin ve çocuklara faydalı olsun.

Bir psikolog kreşte ya da anaokulunda sadece çocukların gelişimlerini değil aynı zaman da tüm personelin de gelişiminden sorumlu olmalıdır. İşte tam da bu noktada tecrübe devreye giriyor. Oysa anaokulu ve kreşlerde ki tecrübe anlayışının çoğu kaç yıldır bu işi yapıyorsun ve nerelerde yaptın. İş böyle olunca da nitelik ortadan kalkıyor.

Asıl Sorunumuz Herkesin Yaptığını, Herkesin Yaptığı Gibi Yapmak

Bu duruma kimse müdahalede bulunmuyor. Çünkü beklentiler sadece sınıf gözlemleri ve aile görüşmeleri olduğu için doğru olanında bu olduğu sanılıyor.

Bu işin olması gereken kısmını kısaca özetleyelim.

Okul öncesi rehberlik çalışmalarının amacından bahsetmiştik şimdi uygulamanın nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verelim. Önce belirtelim ki pedagog = Eğitim Bilimci yani pedagog eğitim fakültesi mezunu ve sadece eğitim işleriyle ilgili kişidir. Yani pedagog çocuk gelişimci ya da psikolog değildir. Aslında okul öncesi öğretmenlere pedagog demek daha doğru  olacaktır en azından eğitimle iç içeler.

Okul öncesi rehberlik çalıışmalarında bulunan uzman kişi,

  • Eğitim programını bilmelidir.
  • Bir çocuğun gelişim aşamalarını çok iyi bilmelidir.
  • Milli Eğitim Bakanlığının Okul öncesi rehberlik programına hakim olmalıdır. ve Programı anaokulunda uygulayabilmeli ve raporlandırabilmelidir.
  • Çocukların gelişimlerini yakından takip edip raporlamalıdır.
  • Öğretmenlerle yaptığı çalışmalar doğrultusunda eksikleri tespit edip konu ile ilgili olarak eğitim organize etmelidir. (Hizmet içi eğitim)
  • Okul öncesi eğitim  kurumlarının, ekip çalışmasıyla hareket edebilmesini sağlamalı ve sağlıklı  süreç planlaması yapmlaıdır.
  • Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmalı ve raporlamalıdır.
  • Aileler ile ilgili olarak çocuk yetiştirme konularında gerekli eğitim ortamlarını hazırlamalıdır.

Bu detayları daha da çoğaltabiliriz. işin niteliği bakımından ilerlersek bu durum okul öncesi eğitim kurumlarına ciddi bir kalite katacaktır. Burada kazanan herkes olacağı gibi işin sürdürülebilirliği açısından da tercih edilen kurumlar arasında olmanız mümkün olacaktır.

 

Diğer Yazılar