Özel Anaokulu Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Özel anaokulu müdürü olma şartlarını öğrenmek için, öncelikle bir anaokulu müdürünün sorumluluklarını ve niteliklerini bilmek faydalı olacaktır. Eğer bir anaokulu kurmak istiyor ve kendi kurumunuzda bir müdür bulundurmak istiyorsanız o zaman bu yazıyı çok dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda anaokulu müdürünün sorumluluklarını ve niteliklerini ortaya çıkaracağız. Toplamında anaokulu müdürlük şartları ortaya çıkmış olacak.

Özel Anaokulu Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

 • Programların amacına uygun şekilde yürütülmesi, başarının artırılması, eğitimin kaliteli olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Anaokulunun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil etmek,
 • Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onay tekliflerini zamanında yapmak,
 • Eğitim-öğretim yılı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, etkinlikleri planlamak, personel arasındaki görev paylaşımını yapmak, ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri almak,
 • Yönetim görevini aksatmamak şartıyla alanında olmak üzere isteğe bağlı olarak haftada en fazla 12 saat ders okutmak,
 • Resmî dengi kurumların tabi olduğu yönetmelikler ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
 • Kurum müdürü kurumun yönetiminden, kurumun amacı doğrultusunda öğrenci veya kursiyerlerin yetiştirilmesinden, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.
 • Kurum müdürü aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi olduğunda kurumun mali işlerinden de sorumludur.

Bir anaokulu müdürü olmak için yukarıdaki sorumlulukları yerine getireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Yukarıda çok önemli bir madde var. Anaokulu Müdürü, kurumun yönetiminden sorumludur. Hem kurucuya hem de bakanlığı karşı. Kurucu farklı sektörden bir yatırımcı olabilir. O yüzden sorumlu bir anaokulu müdürü ataması yapılıyor. Birinci derecede sorumlu yine anaokulu müdürü olacaktır.

Özel Anaokulu Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Özel Anaokulu Müdür Olma Şartları Nelerdir?

Anaokulu açma şartlarından biri  olan anaokulu müdür olma şartları için bir takım kıstaslar bulunmaktadır.  Bunları kısaca özetlersek, üniversitelerin eğitim fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun olmak, pedagodik formasyona sahip olmak ve  2 (iki) yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda  çalışmış olmak müdür olmak için aranan ilk şarttır.Herkes tarafından bilinen ama detaylandırılamayan konu tam da budur.

Burada karıştırılan bir husus var ki, kreş ve gündüz bakımevi müdürlüğü ile milli eğitim bakanlığına bağlı anaokullarında müdür olma şartları aynı değildir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulunda müdür olan kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde müdürlük yapabilir. Fakat bir kreşte müdür olan kişi anaokulunda müdür olamayabilir. Kreş müdür olma şartlarını ayrı bir yazımızda ele alacağız.

Anaokulu müdür olma şartlarını biraz daha detaylandıralım. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğinde Kurum Müdürü aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

MEB Anaokulu Müdürü Olma Şartları

 1. Milletlerarası kurumlar ile yabancı okullarda görevlendirilecekler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
  Milletler arası okullar farklı bir konu olmakla birlikte eğer böyle bir kurumda görev alacaksanız o kurumun resmi dilini çok iyi konuşuyor olmanız gerekecek. Artı olarak o kurumun vereceği programı da öğrenmeniz gerekecek.
 2. Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak. 
  Bu madde hemen hemen herkesin bildiği en az iki yıl çalışma şartını kapsamaktadır. Uzman öğretici yada usta öğretici terimleri Milli Eğitim Bakanlığının hiyerarşik terimlerinden ikisidir.
 3. Okullar dışındaki kurumlarda lisans mezunu olmak. 
  Bu konu biraz farklı eğer bir kurs merkezi açacaksanız mesleki anlamda yeterliliği kapsamaktadır. Örneğin bir işletme fakültesi mezunu bir anaokulunda müdürlük yapamaz.  Zaten başlıktaki açıklama da okul dışındaki kurumlar diyor. Yani örgün öğretim vermeyen ama Milli Eğitim bakanlığına Bağlı kurum veya kuruluşlar için geçerli olan bir durum.
 4. Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı olarak atananların bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul edilir.
  Buradaki konunun açıklaması ise, bir öğretmen olarak anaokulundaki göreviniz müdür yada müdür yardımcısı olsa bile siz hep öğretmensiniz. Liyakat geçersiz diyor.

Şimdi bunların dışında müdür olabilmek için başka şart var mı? diye merak ediyorsunuzdur. Malesef ki başka bir şart yok.

Çocuk gelişim mezunları özel anaokullarında müdürlük yapabilir mi ?

Bu konuda çok soru geliyor. Çocuk gelişimi mezunları anaokulunda müdürlük yapabilir fakat nereden mezunsunuz. Eğer lise çocuk gelişimi mezunu iseniz anaokullarında yardımcı öğretmen statüsünde görev alabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ön lisans mezunu iseniz yine müdürlük yapamazsınız öğretmenlik yapabilirsiniz. usta öğretici olabilirsiniz.

Bu konuda çok soru geliyor. Çocuk gelişimi mezunları anaokulunda müdürlük yapabilir fakat nereden mezunsunuz. Eğer lise çocuk gelişimi mezunu iseniz anaokullarında yardımcı öğretmen statüsünde görev alabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ön lisans mezunu iseniz yine müdürlük yapamazsınız öğretmenlik yapabilirsiniz. usta öğretici olabilirsiniz.

Anaokulu müdürü olmak, bir çok sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Müdür olma ünvanına sahip olmak, bizi mutlu kılar. Yöneten olmak güzel şeydir.

Okul Öncesi alanda çalışıyor ve kariyer planlaması yapıyorsanız, sizlere tavsiyemiz işletme öğrenmeniz yönünde olacaktır. Her ne kadar eğitim kurumunda çalışıyor olsanız da ticari bir işletmenin parçası olacağınızı unutmayın.

Anaokulu müdür olma şartlarının en net şekilde açıklamış olduk. Kimler anaokulu müdürü olabilir sorusunun da cevabını vermiş olduk.

Anaokulu müdürü olarak  işe başlarken hazırlamanız gereken evraklar nelerdir?

Çalışma izni düzenlenebilmesi için bir  anaokulu müdürünün aşağıdaki bilgi ve belgeleri hazırlaması gerekir.

 1. İş sözleşmesi.
 2.  5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan. ( Adli Sicil Beyanıdır)
 3. İlk defa görev alacaklar hariç hizmet sınıfında daha önce yapılan görevleri gösterir hizmet belgesi.
 4. Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge.
 5. Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, yurt dışından alınmış diplomaların ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 6. Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
 7. Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler; üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olup resmî veya vakıf üniversitelerinde en az iki yıl eğitim personeli olarak çalışmış olduğunu belgelendirenlerden ise pedagojik formasyon belgesi istenmez.

Bu açıklamayla anaokulu müdürlük evraklarını da sunmuş olduk. Kreşlerde müdür olabilmek için şartlar biraz daha farklı olabilmektedir. Anaokullarında müdür olarak çalışanlar, kreşlerde müdür olabilirler.

Kreşlerde müdürlük şartları için https://kresacmak.com/kimler-kres-acabilir/ yazısı işinize yarayabilir.

Anaokulu açılışlarındaki çözüm ortağınız olarak bilgilendirme yazılarımız devam edecek. Sektörün en kapsamlı içeriklerini sunmaktan onur duyuyoruz.

Anaokulu Açma Hakkında detaylı bilgiye https://www.okuldanismanligi.com.tr/anaokulu-acmak-icin-bilgiler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yusuf YILMAZ

Anaokulu Kurulum Uzmanı

Diğer Yazılar