“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

Anaokulu Açmak İçin Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır?

12 Aralık 2019 - 13:29

Anaokulu Açmak İçin Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır?

Anaokulu Açmak İçin Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır? Anaokulu Açma Prosedürleri her anaokulu ya da kreş açmak isteyen girişimcilerin  ilk sorduğu soruların başında yer almaktadır anaokulu açma prosedürleri. Yazımızı genel hatlarıyla ele alıp sonrasında prosedürleri ek olarak vereceğiz.

Anaokulu açmak isteyen girişimcilerin ortak özelliği bu alana ilgi duymalarıdır.

  • Bir anaokulu açabilmek için nereden başlamak  gerekir?
  • Anaokulu açma prosedürleri nelerdir,
  • Anaokulu açma maliyeti nedir?  gibi bir çok soru beraberinde gelmektedir.

Anaokulu açmak için prosedürlerden kastımız evraklar ise önce bu konuyu netleştirmemiz gerekmektedir.

Anaokulu prosedürlerinin ilk aşaması olarak Ek-1 çizelgesini doldurmamız gerekiyor. Ek-1 bizim MEB’e vereceğimiz dosyanın ilk sayfası. Bu dosya ile beraber sırasıyla belirtelim.

Anaokulu Açmak İçin Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır?

Evrak listemiz aşağıdaki gibi olacaktır. Bir dosya hazırlayıp aşağıdaki sıralamaya göre düzenleyebilirsiniz.

1- EK-1 dökümanını dolduracağız. Eğer limited şirket iseniz tüzel kişi olarak, şahıs firması açmışsanız gerçek kişi olarka dolduracaksınız.
2- Adli sicil beyanı.
3- Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve
ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.
4- Kurucu temsilcisinin; kurumu açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun da
belirtildiği yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (Tüzel kişilerde)
5- Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor.
6- Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor.
7- Binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor.
8- Dört adet 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
9- Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin
çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı.
10- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi
itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı veya millî eğitim müdürlüğünce
onaylı örneği.
11- Kurucu gerçek kişi veya kurucu temsilcisinin fotoğrafı.
12- Vergi levhasının fotokopisi.
13- Kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin öğrenim belgesi ve hizmet cetveli.


Anaokulu Açmak İçin Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır?

1- EK 1

Bu formda şahıs ya da işletme bilgilerimizi dolduracağız. Tüzel kişi yukarıda da açıkladığımız gibi şahıs firması dışında bir işletme kurmuşsanız dolduracağınız alandır. Şahıs firmasıysanız sadece şahıs olan alanı dolduracaksınız.

2 Adli Sicil Beyanı:

Aşağıdaki metni kopyalayıp word dosyasına atıp altına da ad soyad ve imzanızı atmanız gerekmektedir. Bu tek başına yeterli olmayacaktır. E-devlet üzerinden devlet kurumlarına verilmek üzere adli sicil kaydı ve arşiv sicil kaydı yoktur yazısını almanız gerekecek ve her ikisini de aynı dosyaya koyacaksınız. Dosyaya Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Meb Adli Sicil Beyanı Dosyası

3- İşletme Faaliyet Açıklaması : 

Şahıs ya da limited şirket kurmuşsanız ticaret odası ya da esnaf sanatkarlara bağlı olmanız gerekmektedir. Ticaret sicil gazetesi çıkarmanız gerkecek. Bu gazetede sizin okul öncesi eğitim faaliyetleri yapacağınız nace kodu yer alacak. Bu kod aynı zamanda sizin vergi levhanızda da olacak. Nace kodunuz 5.1 okul öncesi eğitim altında 85.10 okul öncesi eğitim ve alt başlık olarak 85.10.02 kodu ile özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim kurumu ibaresinin olduğuna dikkat edin. Bu kodu muhasebecinize vererek şirket kurulumunu kolaylaştırabilirsiniz.

 

4 Kurucu Temsilcisi Yetkisi 

Eğer tüzel kişilik oluşturmuşsanız ve evrak işlerinizi takip etmesi için bir çalışanınızı görevlendirmişseniz, yönetim kurulu karar defterinde kurucu temsilcisi ataması yapmanız gerekmektedir. Muhasebeciniz konuya hakimdir, sizin adınıza bu işlemi gerçekleştirebilir.

5- Teknik Rapor

Yapı denetim firmalarından, anaokulunun yapılacağı bina ile ilgili olarak çıkaracağınız teknik raporu ifade eder. SİM ( Serbest İnşaat Mühendisi) ve İTB ( İşyeri Tescil Belgesi) belgelerinin teknik rapora eklenmesi gerekmektedir.

6-  Sağlık Raporu 

Bağlı bulunduğunuz halk sağlığı müdürlüklerine başvuru yaparak iş yeri açılışı için sağlık raporu almak istediğinizi beyan edin. Burada ilgili birimlerin ya matbuu formu vardır ya da size bir dilekçe doldur derler. Eğer örnek isterseniz aşağıdaki tablo işinize yarayacak.

Sağlık Raporu Dilekçesi  Bu dilekçeyi kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Sağlık raporu dilekçesinden sonra bir hafta içinde yer kontrolüne gelecekler ve bir kaç gün için de onayınızı almış olacaksınız.

7 – İtfaiye Raporu

Bağlı bulunduğunuz il itfaiye biriminden aynı sağlık raporunda olduğu gibi dilekçeyle başvurunuzu yapacaksınız. Ardından kontrole gelecekler ve size yangın ile ilgili olarak alınacak önlemleri belirtecekler. Bu önlemleri aldığınız zaman tekrar son kontrole gelecekler. Tüm çalışmalar yapılmışsa, raporunuz bir iki gün içinde elinizde olacak.

8- Yerleşim Planları 

Anaokulu açmak istediğiniz yerin kullanım alanlarını ve vaziyet planını gösterir belgenizin çıktılarını alacaksınız. Her kat için 4 adet A4 ve A3 çıktı alıp dosyanıza ekleyin.

9-Müdür Evrakı : 

Yönetici çalışma izin belgesi diye belirtse de bu form ek-5 formudur. Bu formu dolduracaksınız. Maaş bilgileri  vb bilgiler burada yer alacak . Müdür evraklarının içinde, diploma, hizmet dökümü, adli sicil beyanı ve fotoğraf olmak zorunda.

10- Kiralama evrakları : 

Kira kontratı ve tapu belgesinin asılları ile fotokopilerini yanınızda bulundurun. Evrak teslim aşamasında ilçe milli eğitim müdürlüğünde onaylatacak ve asılları geri alacaksınız. İskan belgesininde içinde olmasına özen gösterin eğer yoksa imar barışı belgesini ekleyin. Eğer bir apartman altı dükkan tarzında ya da site içerisinde anaokulu açıyorsanız yönetim kurulu için hem bahçe kullanım izni hemde anaokulu açılmasında sakınca görülmediğini belirten muvafakatname almanız gerekmektedir. Bu belgede kiralama evrakları içinde yer alacak. Numarataj belgesini de belediyeden alın.

11- Kurucu Fotoğraf :

Kurucunun son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı olacak. 2 adet yeterli ama ne olur ne olmaz diyerek 6 adet yanınızda bulunsun.

12- Vergi levhası : 

İşletmenize ait vergi levhasını hazırlayın. Muhasebeciniz size mail ortamında ulaştıracaktır.

13- Öğrenim belgesi 

Kurumu açacak kişi ya da temsilcisinin öğrenim belgesi ve eğer öğretmenlik yapmış ise hizmet cetveli burada yer alacak.

14- Bina fotoğrafı

Binanın dış cephe fotoğraflarını çıktı alın. En az 4 tane olacak şekilde dosyaya ekleyin. Normalde listede yok fakat istenecektir.


Anaokulu açmak için gerekli evrakları nasıl hazırlanır sorusunun cevabını vermiş olduk. Yukarıda bulunan dosyalara ek olarak herhangi bir şey istenebilir. Bağlı bulunduğunuz ilçe milli eğitim müdürlüğü bu konuda size bilgi verebilir. Belki de yüzlerce okulun evraklarının hazırlanmasını sağlamamıza rağmen Türkiye’nin her yerinde farklı bir uygulama ile karşılaştığımızı söyleyebilirim. İlçe milli eğitim müdürlüğü kendi içinde farklı belgeler talep edebiliyorlar. Bunu unutmadan hareket etmekte fayda bulunmaktadır.

Anaokulu açmak için gerekli evraklar dışında evrak hazırlamanız gerekmemektedir. Lakin anaokulu açacağınız binanın özelliklerine göre ekstra ek dosyalar oluşturmak zorunda kalabilirsiniz.

Tüm bunları nasıl çözeceğim derseniz Okul Danışmanlığı Hizmetleri olarak sizlere tam destek vermekten keyif duyarız. Açmak istediğiniz anaokulu ne olursa olsun prosedürler çok önemlidir. Doğru hazırlanmamış bir anaokulu için buradaki evraklar yetersiz kalabilir. Konu ile ilgili olarak Meb Prosedür İşlemleri Zor mu? adlı makalemizi de mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Sizin için çok faydalı olacağı kanısındayım.

Bir işi bilen yapar, bilmeyen akıl verir, yapamayan çamur atar (Anonim) .

 

 

Yusuf YILMAZ

Anaokulu/ Kreş Kurulum Uzmanı

Anaokulu / Kreş Danışmanı

Okul Danışmanlığı Hizmetleri  2019-12-07

Benzer İçerikler
  • Türkiyede Kreş Açmak 2020
  • Tüm bilinmeyenleriyle adım adım kreş açmak Ezber bozan kreş açma yöntemleri Mizaç olarak en çok bayanlara yakışan bir iştir ...